שם מנהל : חרירי ואיל

ש.א.מ.נצרת יבוא בע מ

עיר : נוף הגליל
מס׳ רישוי : 91247
סוג : מוסך רישוי לרכב חדש
כתובת העסק : א.תעשייה
טלפון : 04-6535600
מספר ברשם החברות : 513983593