רכב חסון בע מ

שם מנהל : חסון יוסף
עיר : שפרעם
מס׳ רישוי : 91047
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : א.תעשיה חדש
טלפון : 04-9501813
מספר ברשם החברות : 513591909