קבאני אקרם – חשמל רכב

שם מנהל : קבאני אקרם
עיר : כפר יאסיף
מס׳ רישוי : 60696
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : ת.ד.831 כביש ראשי
טלפון : 04-9963746
מספר ברשם החברות : 023109366