שם מנהל : הואש עסרי

צ.ח.מ.בע מ הואש עסרי

עיר : זרזיר
מס׳ רישוי : 60796
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : זרזיר
טלפון : 04-6523643
מספר ברשם החברות : 511440075