צמח בני מוסך איטליה

שם מנהל : צמח בני
עיר : בני ברק
מס׳ רישוי : 9972
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : ברוך הירש 32
טלפון : 03-5702202
מספר ברשם החברות : 030720437