ע.מ. המוסך הקיסמי בע מ

שם מנהל : אמת פרס יצחק
עיר : לוד
מס׳ רישוי : 3455
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : א תעשיה עי קרגל
טלפון : 053-5603957
מספר ברשם החברות : 514238781