שם מנהל : פרחאת מחאגנה

עאוני גבארין – מוסך עסליה

מס׳ רישוי : 91252
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : אלעיון ת ד 30566
טלפון : 052-2476479
מספר ברשם החברות : 058159823