ס.מ. זגגות רכב בע מ

שם מנהל : בנא אדיב
עיר : נצרת
מס׳ רישוי : 91487
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : שכונת חלת אלדיר רחוב 3004
טלפון : 050-5305795
מספר ברשם החברות : 514610930