מרכז שירות הגה בע מ

שם מנהל : מנה חנן
עיר : תל אביב -יפו
מס׳ רישוי : 2507
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : שפע טל 3
טלפון : 03-5626001
מספר ברשם החברות : 512754441