מרכז שירות גלילי עליון בע מ

שם מנהל : שמס מונג’ד
עיר : קריית שמונה
מס׳ רישוי : 91198
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : א.תעשיה דרומי ק.שמונה
טלפון : 053-3033422
מספר ברשם החברות : 515960821