שם מנהל : מורד מרדכי

מרכז לשירותי רכב חשמל מוטי בע מ

עיר : רחובות
מס׳ רישוי : 10233
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : יתום 5
טלפון : 08-9463848
מספר ברשם החברות : 512642323