שם מנהל : מסרוה עבדל חכים

מפעת 1965 (1987) בע מ

עיר : נתניה
מס׳ רישוי : 10236
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : ת.ד )8307תחנת מעבר השרון(
טלפון : 09-7452616
מספר ברשם החברות : 511215618