מיגל מתכות וייצור נגררים מיכאל

שם מנהל : מיכאל גכריאלוב
עיר : קריית ביאליק
מס׳ רישוי : 91302
סוג : מוסך רישוי לרכב חדש
כתובת העסק : יוסף לוי 7
טלפון : 04-8644355
מספר ברשם החברות : 321944316