מורג’ליאן גון – מוסך ג’וני

שם מנהל : מורג’ליאן ג’ון
עיר : חיפה
מס׳ רישוי : 60925
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : האשלג 14 תד’25362 צ’ק פוסט
טלפון : 04-8401716
מספר ברשם החברות : 056278666