שם מנהל : עבוד האני

מוסך ענק הרכב בע מ

עיר : נצרת
מס׳ רישוי : 60623
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : רח’ המחצבה
טלפון : 04-6552212
מספר ברשם החברות : 513724880