מוסך סרחאן בע מ

שם מנהל : סירחאן מחמוד
עיר : נחף
מס׳ רישוי : 60994
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : ת.ד 3005
טלפון : 04-9984373
מספר ברשם החברות : 514068519