מוסך מ.מ ירקוני בע מ

שם מנהל : אלגזר מרדכי
עיר : חולון
מס׳ רישוי : 3376
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : הכישור 12
טלפון : 03-5506480
מספר ברשם החברות : 511640922