מוסך היצירה רעננה ק.מ בע מ

שם מנהל : משטה משה
עיר : רעננה
מס׳ רישוי : 9714
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : היצירה 3 ת.ד 2447
טלפון : 09-7461241
מספר ברשם החברות : 516917549