מוסך גאזי ועזמי נג’אר בע מ

שם מנהל : נגאר מעלוף גאזי
עיר : עיילבון
מס׳ רישוי : 60904
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : א.ת.כפר עילבון ת.ד.450
טלפון : 04-6780106
מספר ברשם החברות : 515622892