מוטורוני לפיד בע ם

שם מנהל : סמן טוב יהודה
עיר : תל אביב -יפו
מס׳ רישוי : 3497
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : ראם 6
טלפון : 03-5621104
מספר ברשם החברות : 514344308