שם מנהל : מגל מאיר

מגל – אפקה מעבדת רכב בע מ

עיר : בית שמש
מס׳ רישוי : 70001
סוג : מוסך רישוי לרכב חדש
כתובת העסק : פארק תעשיות שורק
טלפון : 02-5910408
מספר ברשם החברות : 515754455