לוי ניב מוסך אור הבזק 2010

שם מנהל : לוי יחזקאל
עיר : פתח תקווה
מס׳ רישוי : 3465
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : האלוף דוד מרכוס 25
טלפון : 03-9313439
מספר ברשם החברות : 303093330