שם מנהל : חורי יעקב

חי שרותי רכב )ליאב( בע מ

עיר : פתח תקווה
מס׳ רישוי : 10368
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : עמל 15 ת.ד 3523ק .א
טלפון : 03-9241687
מספר ברשם החברות : 514301415