שם מנהל : משה גידעון

חוצה ישראל )א.ג( בע מ

עיר : ראש העין
מס׳ רישוי : 10381
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : היצירה 10
טלפון : 03-9027902
מספר ברשם החברות : 514841899