חוסרי ציוד ושירותים בע מ

שם מנהל : יוסף כעבייה
עיר : קריית אתא
מס׳ רישוי : 91288
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : פארק דשנים קרית אתא
טלפון : 04-8445517
מספר ברשם החברות : 514695634