חג’ירי אחמד מוסך אלבטוף

שם מנהל : חג’ירי אחמד
עיר : עוזייר
מס׳ רישוי : 91076
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : ת.ד. 399 בתוך הכפר
טלפון : 054-3444485
מספר ברשם החברות : 053014197