שם מנהל : מלניק אדוארד

חב המזרח לשיווק מכוניות 1994 בעמ

עיר : כפר סבא
מס׳ רישוי : 10077
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : התעש 11
טלפון : 09-76801477
מספר ברשם החברות : 511961542