זום טרקטרונים (1993)

שם מנהל : טולדנו משה
עיר : נחלים
מס׳ רישוי : 10241
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : נחלים 1 נחלים ת.ד 308
טלפון : 03-9327527
מספר ברשם החברות : 511849440