שם מנהל : זובדאת חוסאם

זובידאת חוסאם צמיגי הכפר 2005

עיר : כפר חסידים א’
מס׳ רישוי : 60996
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : א.ת.ת.ד 30
טלפון : 04-9040944
מספר ברשם החברות : 000000000