ה.מ. ישראל בע מ

שם מנהל : תומר לויתן
עיר : גן שמואל
מס׳ רישוי : 11503
סוג : מוסך רישוי לרכב חדש
כתובת העסק : מפעלי גרנות גן שמואל כביש 65
טלפון : 03-6092230
מספר ברשם החברות : 514286939