הוליווד ר. מ. וצמיגי פרויד בע מ

שם מנהל : רבי שי
עיר : חיפה
מס׳ רישוי : 60729
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : קדושי יאסי 1
טלפון : 04-8550505
מספר ברשם החברות : 514523216