שם מנהל : לוי יהודה בן

די אנד אס מוטורוס בע מ

עיר : חדרה
מס׳ רישוי : 91397
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : מנאי 8
טלפון : 04-9999519
מספר ברשם החברות : 516537829