ג.אנד.ג גלגלי העיר בע מ

שם מנהל : קמק גיא
עיר : בני ברק
מס׳ רישוי : 2957
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : ברוך הירש 21
טלפון : 053-7228959
מספר ברשם החברות : 513476655