גדות מסופים לכימיקלים (1985)בע מ

שם מנהל : לוי מייק
עיר : קריית אתא
מס׳ רישוי : 91180
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : מתחם דשנים ת ד 1428
טלפון : 054-5394639
מספר ברשם החברות : 520040775