בינסטי יהודה ספידומטרים

שם מנהל : בינסטי יהודה
עיר : בני ברק
מס׳ רישוי : 9770
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : ברוך הירש 4
טלפון : 03-5781379
מספר ברשם החברות : 055447148