ביאטרה ניהאד חשמלאות רכב אלעפיפי

שם מנהל : ביאטרה ניהאד
עיר : נצרת
מס׳ רישוי : 91425
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : ואדי אלחאג 33
טלפון : 052-3030130
מספר ברשם החברות : 033998865