שם מנהל : ביאטרה עפיפי עפ

ביאטרה לוקמאן חלקי חשמל לרכב ומצ

עיר : נצרת
מס׳ רישוי : 92009
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : 12/4046 שכונה מזרחית
טלפון : 050-7401375
מספר ברשם החברות : 055208730