א.ע שופ מוטורס 2022 בע מ

שם מנהל : קורקין אלישע
עיר : עכו
מס׳ רישוי : 91332
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : בולטימור 21 א. ת. עכו דרום
טלפון : 052-4819504
מספר ברשם החברות : 516655651