א.בטון מואסי בע מ

שם מנהל : עתאמנה מוחמד
עיר : ג’ת
מס׳ רישוי : 91280
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : רחוב הפלדה
טלפון : 04-6382592
מספר ברשם החברות : 512842444