שם מנהל : עטיה אליהו

א.א. ברנס בע מ )מוסך השלום(

עיר : נתניה
מס׳ רישוי : 3745
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : ת.ד. 8007 אריה רגב 15,
טלפון : 09-8350646
מספר ברשם החברות : 514039160