שם מנהל : אל גמאל רביע

א.אמיר סחר והפצה צמיגים בע מ

עיר : כפר קרע
מס׳ רישוי : 91457
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : כניסה מערבית כפר קרע
טלפון : 050-5716994
מספר ברשם החברות : 516363520