אלמגור נ.י.א בע מ

שם מנהל : דרור מיכאל
עיר : יקנעם עילית
מס׳ רישוי : 91268
סוג : מכון רישוי
כתובת העסק : פארק תעשייה מבוא כרמל
טלפון : 04-6030600
מספר ברשם החברות : 513571216