שם מנהל : ויסקופף חנוך

או בי פר (1979) בע מ

עיר : תל אביב -יפו
מס׳ רישוי : 3433
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : הצפירה 15תד 28164
טלפון : 03-6872376
מספר ברשם החברות : 510801855