אופיר המכונאי האקדמאי בע מ

שם מנהל : רודניצקי אופיר
עיר : תל אביב -יפו
מס׳ רישוי : 3535
סוג : מוסך מורשה
כתובת העסק : הרכב 12
טלפון : 050-8345200
מספר ברשם החברות : 516466117